• Webketoan – Hội thảo cập nhật chính sách thuế hàng tháng
 • Webketoan – Hội thảo cập nhật chính sách thuế hàng tháng

 • Giới thiệu chương trình Chương trình hội thảo cập nhật chính sách thuế do CLB Webketoan Sài Gòn (WSG) - Chi Hội Webketoan thuộc Hội Kế Toán TP.HCM tổ chức. Mục đích chương trình giúp thành viên tham dự cập nhật kịp thời những thay đổi chính sách thuế và được...

 • Khóa học hợp nhất BCTC TT 202 (cơ bản) khai giảng Tháng 03/2018
 • Khóa học hợp nhất BCTC TT 202 (cơ bản) khai giảng Tháng 03/2018

 • THƯ MỜI NHẬP HỌC   Kính gửi: Quý Anh Chị học viên  Thông tin lớp học:  HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH TT202 (CƠ BẢN)  Ngày khai giảng:    17/03/2018  Thời gian học:    Thời lượng: 18h  Học phí gốc: 3.500.000/ 1 học viên Giảm học phí khi đăng kí qua Webketoan chỉ còn 2.800.000 VND/1 học viên Học viên...

 • Khóa học IFRS – Các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế
 • Khóa học IFRS – Các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

 • THƯ MỜI NHẬP HỌC Kính gửi: Quý Anh Chị học viên Thông tin lớp học:  IFRS – CÁC CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ Ngày khai giảng:    13/01/2018 Thời gian học:           Thời lượng: 30 giờ Học phí gốc: 5.000.000 vnd/ 1 học viên Chính sách giảm học phí: Giảm học phí khi đăng kí qua...

 • Khóa học hợp nhất BCTC TT202 (Nâng cao) khai giảng tháng 03/2018
 • Khóa học hợp nhất BCTC TT202 (Nâng cao) khai giảng tháng 03/2018

 • THƯ MỜI NHẬP HỌC Kính gửi: Quý Anh Chị học viên Thư mời tham gia lớp học:  HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH TT202 (NÂNG CAO) Ngày khai giảng:   24/03/2018 Thời gian học: Thời lượng: 18h Học phí gốc: 3.500.000/ 1 học viên Chính sách giảm học phí: Giảm học phí khi đăng kí qua Webketoan chỉ còn...

 • Khóa học kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro
 • Khóa học kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro

 • THƯ MỜI NHẬP HỌC Kính gửi: Quý Anh Chị học viên Thông tin lớp học:  KIỂM SOÁT NỘI BỘ & QUẢN TRỊ RỦI RO Ngày khai giảng:    06/01/2018 Thời gian học:                Thời lượng: 18h Học phí gốc: 3.500.000 vnd/ 1 học viên Chính sách giảm học phí: Giảm học phí khi đăng kí qua Webketoan chỉ...

 • Khóa học hợp nhất BCTC TT 202
 • Khóa học hợp nhất BCTC TT 202

 • THƯ MỜI NHẬP HỌC Kính gửi: Quý Anh Chị học viên Thông tin lớp học:  HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH TT202 (CƠ BẢN) Ngày khai giảng:    16/12/2017 Thời gian học:   Thời lượng: 18h Học phí gốc: 3.500.000/ 1 học viên Chính sách giảm học phí: Giảm học phí khi đăng kí qua Webketoan chỉ còn 2.800.000 VND/1...