• Chính phủ yêu cầu chưa tăng thuế, phí năm 2017
  • Chính phủ yêu cầu chưa tăng thuế, phí năm 2017

  • Theo Nghị quyết 84/NQ-CP, phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 08/2017: [caption id="" align="aligncenter" width="570"]                                 Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet[/caption] Chính phủ yêu cầu từng Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND...

  • Thua lỗ cũng phải nộp thuế: Chống thất thu hay tận thu?
  • Thua lỗ cũng phải nộp thuế: Chống thất thu hay tận thu?

  • TTO - Trong đề xuất sửa các luật thuế, Bộ Tài chính đưa ra nhiều quy định khắt khe như phải thanh toán qua ngân hàng với hóa đơn 10 triệu đồng, các tổ chức nước ngoài phải chịu thuế chuyển nhượng vốn 1% dù lãi hay lỗ... [caption id="" align="aligncenter"...